Искате да разширите своя бизнес и имате нужда от квалифицирани и компетентни хора? Ние провеждаме професионални тренинги в следните направления:

  • Маркетингови изследвания
  • Маркетингови комуникации
  • Дигитален маркетинг
  • Международен маркетинг
  • Управление на продажбите

CID Ви предлага възможност за екипни или индивидуални програми и кариерни планове според нуждите на Вашата организация.