Бранд идея е ежегоден конкурс за креативни и иновативни идеи, развиващ се в две направления:

  • Brand Idea Accelerator – представяне на разработени от студенти проекти за алтернативни рекламни кампании с предстояща реалзиация
  • Brand Idea Hackathon – решаване на реални казуси в рамите на конкурсните дни от ученици и студенти. Възложители са представители на успешни бизнес организации, като отличените участници получават възможност за съвместна работа с възложителя и бъдеща реализация.