Business-comunications-and-developmentSIMbyCID е бизнес симулатор, който е разработен на фона на REFRAC и обучение базирано на мисии. Структурата на всяко ниво е подобна и е разделена на пет мисии. Мисията се определя като една задача, която изисква практическо изпълнение на дадено задание или изпълнение на поредица от задачи, на базата на определени знания. Мисиите, трябва да бъдат придружени от ясни инструкции и формуляр за обратна връзка. Формулярът за обратна връзка се използва за потвърждаване и служи като инструмент за оценка, като по този начин осигурява прозрачност и създава конкурентна среда сред студентите. SIMbyCID осигурява възможност за студентите да почувстват истинския пазарен пулс в конкурентна среда, като работят във виртуални компании. Основната цел е да се обучават техните бизнес умения за оцеляване, предприемачество, креативно и иновативно мислене, както и способности за разрешаване на проблеми и конфликти в динамични ситуации. Можете да видите реалността за симулатора на Центъра за иновации и развитие в Икономически университет-Варна тук.