Ако имате идея, която желаете да реализирате, но нямате достатъчно капацитет или опит, екипът на CID е готов да Ви съдейства, за да се ориентирате в различните програми за финансиране от европейските фондове