Доц. д-р Бистра Василева
Ръководител
Доц. д-р Бистра Василева работи в областта на маркетинга повече от 20 години. Професионалният й опит е в областта на маркетинговите изследвания, маркетинговите комуникации, управление на качеството, международен маркетинг, маркетингов мениджмънт и интерактивен маркетинг. През последните години научните й интереси са свързани с marketing analytics, data science и нелинейна динамика на сложни системи. Ръководила е повече от 15 проекта с международно финансиране. Има над 70 научни публикации. Член е на CIM, ESOMAR и ECDN.
E-mail:
Ас. Пламена Паламарова
Координатор Проекти
Пламена Паламарова е дипломиран бакалавър по Маркетинг с придобита Магистърска степен в сферата на рекламата и медийните комуникации. В настоящия момент е докторант в катедра Маркетинг към Икономически университет - Варна, специализираща в сферата на Маркетинговите комуникации. Професионалните и научните й интереси включват интерактивен маркетинг, социални медии, съвременни и алтернативни комуникационни канали.
E-mail:
Проф. д-р ик.н. Юлия Узунова
Член на експертния съвет на CID
Проф. д-р ик.н. Юлия Узунова е вдъхновител на творческото мислене и маркетингов визионер на поколения млади хора. Тя въвежда дисциплината "Маркетинг" в ИУ-Варна през 80-те години на 20-ти век. През дългогодишната си научна и професионална кариера тя е публикувала над 120 монографиии, студии, учебници, статии и доклади. В продължение на повече от 30 години е консултирала и обучавала над 100 фирми в областта на маркетинга.
Доц. д-р Веселина Димитрова
ЕКСПЕРТ
Доц. д-р Веселина Димитрова е преподавател в катедра „МИО” на ИУ-Варна от 2000 г. Научните й интереси са в областта на управлението на "зелената" логистика в международните компании. Член е на международни редакционни колегии на Inderscience Publishers и Emerald. Участвала е като координатор по проекти на Европейския социален фонд, Европа на гражданите и др. Експерт е по управление на транснационални проекти в областта на културата на регион Пулия (Италия), съветник е на международния фестивал RADAR Beyond music по въпросите за устойчива политика.
Виктория Петрова
Сътрудник
Виктория Петрова е последното допълнение към екипа на CID. Изучава специалност Маркетинг към Икономически университет-Варна. Нейните професионални интереси включват Дигитален маркетинг, интерактивен маркетинг и разработване на проекти.
Велин Пасков
ЕКСПЕРТ
Велин е журналист, продуцент, специалист в областта на връзките с медиите и експерт в организацията на специални събития. Работил е за някой от най-големите медии в България. Режисьор и продуцент на редица документални филми за страните от Азия – Китай, Тайланд, Виетнам и др. В периода 2007 – 2008 година работи в българската редакция на Радио Китай за чужбина в Пекин като експерт и редактор. Ръководил е Българо-Китайско Дружество – Варна.