Mall_Varna_logo_1186x1130Мол Варна е един от най-посещаваните търговски обекти във Варна и региона, осигуряващ разнообразни възможности за прекарване на свободното време, пазаруване и развлечения, подходящи за всяка възрастова група. На територията на Мол Варна функционират близо 150 търговски обекта, в които се предлагат стоки на повече от 300 световноизвестни марки, както и редица атракции, превръщащи престоя в комплекса в истинско преживяване.

LogoDevPlatoСдружение „Деветашко плато” е българска неправителствена организация, работеща от 2008 година за оживяването, развитието и популяризирането на Деветашкото плато. Тя обединява жителите на 10 села, разположени на територията му – Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци. Основните дейности на сдружение „Деветашко плато” са насочени към опазване и развиване на ресурсите на региона, повишаване на уменията на местните хора за управление на природните дадености и превръщане на платото в атрактивно място за туризъм, отдих и обучение.

ардесArdes IT Solutions е създадена през 1996 г. Компанията притежава значителен опит в областта, натрупан от години работа на IT пазара във Варна. Основните области на фирмената дейност надхвърлят продажбата на хардуер и предоставяне на ИТ услуги, както и включват разработване на концепции, изпълнение на уеб сайтове с бази данни, уточняване на нуждите на фирми и институции в рамките на информационните технологии; подготовка на компютъризирани аналитични инструменти.

logo_originalECDN (European Consumer Debt Network) е основана като неправителствена организация през 2007 г. и обединява 31 организации-членки от 17 европейски страни. Европейската мрежа за потребителски дълг (ECDN) е мрежа на гражданското общество на европейско ниво, изградена върху опита и дейностите на основните действащи лица в борбата срещу свръхзадлъжнялостта и финансовото изключване в цяла Европа, като консултантски услуги за дългове, образователни организации, потребителски агенции, изследователски институти и т.н. Създаванено на Европейската мрежа за потребителски дълг- ECDN, през 2007 е финансирано от Европейската комисия (DG Трудова заетост, социална политика и равни възможности). ECDN има за цел да бъде ключова сила в социална Европа, която да насърчава и защитава финансовото включване и благосъстоянието на всички жители, като в същото време се отнася сериозно към своята отговорност и допринася за социален свят.