0130205107-sm_logos_DAVID_ENGОт 1994 г., David Holding предоставя корпоративни и правителствени организации с надеждни софтуерни решения за овластяване на своите бизнес процеси . Обхватът на решенията, предлагани от DAVID Holding включва управление на бизнес процеси/документи (BPM/EDM),  управление на жизнения цикъл на плантация/продукт и управление на ресурсите на предприятието.

ss

Solo   Capital   Ltd е консултантска компания в областта на управление на човешките ресурси и разкриване на лъжи, която обслужва клиенти из целия свят вече 11 години. Екипа на Solo Capital Ltd се състои от високо квалифицирани специалисти работещи в различни насоки: психология, социология, икономика и бизнес. Благодарение на техните специалисти, работещи в различни, взаимосвързани области, компанията има компетентността да разгледа нуждите на клиентите си от различни ъгли. Това им дава възможността да проектират специален бизнес модел за всеки от техните клиенти с “холистичен подход“ в зависимост от техните особени нужди и желания.

b_6581e0fb73048261971a8fefdb2e18e0

BluePo!nt е изцяло българска агенция за Маркетингови изследвания и анализи, и може да са млади на години и дух, но са израснали на опит. Те използват иновативни и функционални подходи към събиране на информация, и задълбочен опит и инструменти за техните анализи и извличане на същността. Компанията е основана през 2013 с амбицията да обедини прогресивно мислене и технологии в полза на своите клиенти и да предложи изчистени, измерими предложения и консултации. Тяхната визия за добра работа е свързана с практически знания и те постигат тази визия чрез задълбочен анализ на пазарната информация, включително изследвания на потребителското поведение, тъй като те винаги вземат под внимание ситуацията и заобикалящата я среда. BluePo!nt считат че препоръките и специфичните решения са същността на услугата, от която техните клиенти се нуждаят, и че проучванията са начина да се постигне тази услуга.

13517733_10154201983120053_77193339_o“Mobile Applications Lab” LTD e Лаборатория за Мобилни Приложения за Android и iOS. Компанията е специализирана в маркетингови решения за малкия и средния бизнес. MAL LTD е собственик на иновативното, без аналог в България мобилно приложение “Kasmet4e”.

 Azira Ltd.

Адвокат Христо Раев, съсобственик на фирма Азира ООД, предостави дарение от икономическа литература от миналия век, която можете да разгледате в читалнята на ИУ-Варна. Дарение

Primorska Audit Company Ltd. е специализирана компания за одитиране, която предлага самостоятелни одит услуги и консултации, и съвети по счетоводни и данъчни въпроси.