01дек./17

Покана за семинар

Консорциум Черноморски клъстери, съвместно с консултантската и обучителна фирма ФИНСИС, както и с подкрепата на Регионален академичен център – Варна, имат удоволствието да Ви поканят за участие в БЕЗПЛАТЕН семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ“.

Семинарът ще се проведе на 12 декември (вторник) 2017г. от 9:30 ч. до 13:00 ч. в зала Юнашки салон (бул. „Христо Ботев“ 1910). На него ще се презентира и предостави на участниците в семинара новият Наръчник „ЕВРОПАРИ ЗА ПРОЕКТИ 2017- 2020” на Д-р Никола Христович. На семинара ще се обсъждат актуалните грантове:

 1. ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, вкл.: Ресурсна ефективност (Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите); Насърчаване на предприемачеството; Стимулиране внедряването на иновации; Развитие на иновативни клъстери; Подобряване на производствения капацитет.
 2. ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, вкл. Изграждане на регионални научни центрове; Уникални научни инфраструктури; повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда; Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование.
 3. ЕВРОПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ХОРИЗОНТ 2020, вкл. Особености и нови моменти в Работната програма за 2018-2020 г. на трите й приоритетни стълба, Инструмент за МСП и Бърз път към иновации.
 4. ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, вкл.: Подмярка (ПМ)4.2: Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти; ПМ8.6: Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, вкл.първична обработка на дървесината; ПМ7.2: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; ПМ6.4.1:Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; ПМ16.1. Иновации в земеделието.
 5. ПРОГРАМА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, вкл. Диверсификация и нови форми на доход; Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности; Иновации; Продуктивни инвестиции в аквакултурите; Повишаване на знанията за състоянието на морската среда.

Ще се проведе също дискусионна кръгла маса по актуалните еврогрантове.

Семинарът е БЕЗПЛАТЕН, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят и ни върнат на e-mail: оffice@finsys-soft.com до 10.12.2017 г. приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА. В нея те могат да посочат както интересите си към отделните еврогрантове, така и дали желаят да получат БЕЗПЛАТНИ ИНДИВИДУАЛНИ И/ИЛИ ГРУПОВИ КОНСУЛТАЦИИ по тях в определен час на 12.12.2017 г. от 14 ч. до 17 ч. и на 13.12.2017 г. от 9:30 ч. до 17 ч. във Варненската търговско- индустриална камара (бул. Приморски 135).

Лектор на семинара ще бъде д-р Никола Христович, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, член на БАКЕП,  автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

За контакти с Консорциум Черноморски клъстери: доц. д-р Бистра Василева, 0888 629645, e-mail: bistravas@gmail.com,.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; 0888 619 864; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02 9866744. Централен офис в гр. София, ул. Петър Парчевич №55, ет.1. Локален офис в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, партер. E-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:
Доц. д-р БИСТРА ВАСИЛЕВА
Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ

23юни/17

First Online Solutions has a challenge for you!

You are creative, innovative and resourceful!

You are willing to learn and grow!

Marketing is your second nature!

And you are interested to know how each social media channel works and how to achieve superior customer engagement.

Well, First Online Solutions has a challenge for you! What’s the deal? You’re applying for 3 weeks internship, 4 hours work shifts per day. And the best applicants will be offered a permanent job.

What you will do:

 – Get to know social media channels and overall digital marketing channels

– Have the chance to learn in a real business environment supported by experienced professionals

– Have the chance to learn by doing social media marketing and advertising with real budgets

– Working for international brands with clients in UK and Australia

– Free access to paid social media courses and specialised online sources

Let me tell you our requirements:

 – Excellent writing skills in English and Bulgarian

– Creative mind is the key for this position.

– Proactiveness will be highly appreciated.

– If you have travelled abroad will be an advantage for you.

To tempt you further, we offer:

 – Comprehensive training;

– Practical tasks and feedback;

– Opportunity for growth and personal approach;

– A modern and friendly office environment;

– No dress code;

– A fun working environment (we have a playground with table tennis, team building events, and much more).

 The only thing that you have to do is to take the final step…and it’s the easiest! Just send us your CV in PDF format.

Best regards,

Desislava Dimitrova

Mail: jobs@1stonlinesolutions.com

29май/17

СВОБОДНИ СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ

Уважаеми колеги,

Екипът на Център „Иновации и развитие“, при Икономически университет-Варна, Ви предлага възможност да се включите в стажантска програма за провеждане на практическо обучение за позициите „Асистент маркетингови изследвания“ или „Асистент дигитални комуникации“.

Изисквания:

 • Да сте студент в ИУ-Варна;
 • Да умеете да определяте приоритети, ефективно да организирате свободното от учебни занятия време;
 • Да притежавате добри комуникационни умения;
 • Да имате добра компютърна грамотност (MS Office, Internet);
 • Да умеете да работите в екип;
 • Предимство е владеенето на чужди езици.

Ние предлагаме:

 • Въвеждане в спецификата на дейността на Център „Иновации и развитие“;
 • Възможност да придобиете опит за работа в иновативен творчески екип;
 • Запознаване със спецификата на провеждане на маркетингови изследвания;
 • Умения за събиране на първични данни чрез анкети и интервюта;
 • Умения за обработка, анализ и презентиране на данните от проведени проучвания;
 • Изграждане на умения за организиране на различни видове събития;
 • Умения за комуникация с различни аудитории;
 • Запознаване с дейността на програми от тип „бизнес симулатор“ и blended learning;
 • Гъвкаво работно време. Вие ще изпълнявате поставените задачи в свободното си време (извън учебната ангажираност в ИУ-Варна), съгласно разработен от Вас график за съответния месец според Вашите ангажименти.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомагане работата на Център „Иновации и развитие“ при реализация на проектите, по които работи;
 • Комуникация с различни аудитории при провеждане на планираните проучвания и събития;
 • Събиране на първична информация чрез анкети, интервюта и обработка на данните;
 • Участие в организирането, подготовката и провеждането на събития, организирани от ЦИР в Икономически университет – Варна;
 • Участие в работата на програмите от тип „бизнес симулатор“;
 • Спазване на конфиденциалност.

Необходими документи:

 • Автобиография по образец;
 • Мотивационно писмо.

Стажантите, които успешно са приключили Стажантската програма към ЦИР при Икономически университет – Варна ще получат служебна бележка от ЦИР за проведено практическо обучение.

Можете да кандидатствате по обявата, като изпратите автобиография
и мотивационно писмо на e-mail: office@centre4inno.org

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 05.06.2017 г.

За допълнителна информация:
Владимира Недялкова
Координатор
Център „Иновации и развитие“
Мобилен тел.: 0894 692 699

26апр./17

Фестивал вино и храна град Варна

За пета поредна година Българската асоциaция на сомелиерите и виноценителите и Българската асоциация за кулинарна култура в партньорство с Община Варна, организираха Международното изложение  „Фестивал вино и храна” - Варна 2017 г. , което се проведе в гр. Варна от 21 до 23 април 2017 г., в сграда Варна 115 /бившата Оркид Гардънс, до завод Дружба/.

На изложението участваха повече от 45 изби от цяла България, производители на българско вино, вносители на вина от света и производители на месо, сирена, колбаси, хлебни изделия. На събитието присъстваха изключителен брой хора, от които голям процент с богата винена култура, туроператори, хотелиери и ресторантьори целящи да обогатят асортимента си преди началото на активния сезон 2017. Посетителите дегустираха над 350 вида вина, от които розе, бели копажни вина, шардоне, мерло, червени копажни вина и малиново вино, пожелание с резанче хляб или мръвка.

Зона ’’Street food BBQ’’  беше отличена с улична шатра „Big Green Egg”, направена от керамика по технология и изработка на НАСА. Предлагаха се три вида бъргари - зеленчуков, телешки и от сьомга, като в плюс е, че приготвената храна е здравословна, без никаква или със съвсем малко мазнина, със запазени хранителни вещества, без загаряне. Като допълнение се предлагаше и крафт бира.

Трите гурме вечери в зона „Ресторант“ организирани от Петър Йоргов и екипа му бликаха от многообразни и изтънчени специалитети в чест на ценителите на вкуса, чрез фарс от глиган с трюфел, фаршировано свинско бонфиле, маслини в майчина саламура от Халкидики, парфе от черен шоколад с теменужки обилно поляти с вино.

През тези три дни се проведоха и няколко семинара на различни теми като  един  от тях е  „ Българската традиционна кухня-храната на столетниците “ с теми за червеното вино, български традиционни храни, здравословно хранене и още много други  предлагащи ни истината за храната и виното, която медицината няма интерес да каже на глас.

Основната цел на събитието бе да запознае гражданите и гостите на град Варна с новите тенденции в храненето и консумацията на вино и високоалкохолни напитки и по този начин да обогати винената и кулинарната им култура.

 

 

 

26апр./17

Конкурса за есе на Фондация ЛИБРе

Интересуваш се от правото на информационните и комуникационните технологии ? Любопитството ти надмогва и искаш да знаеш дали правото на достъп до интернет е универсално човешко право ? Искаш да знаеш, дали съществуват морални, етични или емоционални граници за развитието на изкуствения интелект ?

Ако търсиш отговори на тези и други подобни въпроси, тогава заповядай за участие в конкурса за есе на Фондация ЛИБРе !

Конкурсът е насочен към български студенти в редовна и задочна форма на обучение, като инициативата е насочена към хора с интереси в множество дисциплини, които имат неограничени знания, творческо мислене и интерес към дигиталното общество и неговото регулиране.

Разбира се за трите най-добри кандидати ще има изключителни награди, предоставени от института по правна информатика в Германия.

За повече информация, за това как да се запишете за участие, какви са условията, наградния фонд или повече информация за самата фондация, моля посетете сайта на конкурса тук.

 

27февр./17

Стани стажант в CID

Нови възможности за стаж

Уважаеми колеги,

Екипът на Център "Иновации и развитие", при Икономически университет-Варна, Ви предлага възможност да се включите в стажантска програма за провеждане на практическо обучение за позициите „Асистент маркетингови изследвания“ и  Асистент дигитални комуникации.

Изисквания:

 • Да сте студент в ИУ-Варна;
 • Да умеете да определяте приоритети, ефективно да организирате свободното от учебни занятия време;
 • Да притежавате добри комуникационни умения;
 • Да имате добра компютърна грамотност (MS Office, Internet);
 • Да умеете да работите в екип;
 • Предимство е владеенето на чужди езици.

 

Ние предлагаме:

 • Въвеждане в спецификата на дейността на Център "Иновации и развитие";
 • Възможност да придобиете опит за работа в иновативен творчески екип;
 • Запознаване със спецификата на провеждане на маркетингови изследвания;
 • Умения за събиране на първични данни чрез анкети и интервюта;
 • Умения за обработка, анализ и презентиране на данните от проведени проучвания;
 • Изграждане на умения за организиране на различни видове събития;
 • Умения за комуникация с различни аудитории;
 • Запознаване с дейността на програми от тип „бизнес симулатор“ и blended learning;
 • Гъвкаво работно време. Вие ще изпълнявате поставените задачи в свободното си време (извън учебната ангажираност в ИУ-Варна), съгласно разработен от Вас график за съответния месец според Вашите ангажименти.

 

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомагане работата на Център "Иновации и развитие" при реализация на проектите, по които работи;
 • Комуникация с различни аудитории при провеждане на планираните проучвания и събития;
 • Събиране на първична информация чрез анкети, интервюта и обработка на данните;
 • Участие в организирането, подготовката и провеждането на събития, организирани от ЦИР в Икономически университет-Варна;
 • Участие в работата на програмите от тип „бизнес симулатор“;
 • Спазване на конфиденциалност.

 

Необходими документи:

 • Автобиография по образец;
 • Мотивационно писмо.

Стажантите, които успешно са приключили Стажантската програма към ЦИР при Икономически университет-Варна ще получат служебна бележка за проведено практическо обучение.

 

Можете да кандидатствате по обявата, като изпратите автобиография
и мотивационно писмо на e-mail:
office@centre4inno.org

 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 12.03.2017г.

 

 

За допълнителна информация:
Владимира Недялкова
Специалист Маркетинг и реклама
Център "Иновации и развитие"
GSM: 0894/ 692 - 699
13юли/16

Google Adwords уъркшоп

IMG_7552 IMG_7555Днес, 13-ти юли в зала 53 на ИУ-Варна Владимира Недялкова, специалист Дигитален маркетинг в CID, проведе уъркшоп за екипа на Центъра на тема: Създаване, управление и оптимизиране на рекламни кампании в Google AdWords.

13юли/16

ASSA ABLOY търси таланти

талантASSA ABLOY търси амбициозни и талантливи хора, за да разшири дейността си. Ако притежавате магистърска степен по Маркетинг или сходна на нея и желаете да кандидатствате за позиция в един от основните центрове на фирмата в Източна Европа разгледайте тяхното предложение. Компанията осигурява атрактивно обучение и възможности за ускорен професионален развитие.