14599455881589Институт „Конфуций“ e образователна институция с нестопанска цел, подчинена на PRC и на Държавна организация за преподаване на китайски като чужд език „Hanban“. Главните цели на института са насочени към разпространяването на Китайския език и култура, подобряване на познанието на хората за различните страни на Китай, както и развиването на приятелски връзки заедно с удължаването на международната размяна и сътрудничество за образованието, културата и икономиката, между Китай и страни из целия свят. На 10.10.2012 в Корпус 5 на Великотърновския университет, отвори врати, втория за България и 359-тия за света, институт „Конфуций“. Брошура Институт „Конфуций“.

Информация за дейностите на Център „Иновации и развитие“ е представена в годишния доклад на Институт „Конфуций“ за 2016 година.