За всяка организация е Важно да познава не само своята дейност и бизнес, но и тези на своите конкуренти, да познава пазарната конюнктура, както и потенциалните си клиенти. Ние Ви предлагаме комплексни изследвания, включващи традиционни и съвременни подходи, които ще Ви осигурят необходимата информация, за взимане на успешни бизнес решения.

  • Провеждане на фокус групи
  • Маркетингови проучвания чрез лично интервю и онлайн анкети
  • Инспекции „таен клиент“
  • EXIT проучвания
  • Креативни методи за генериране на идеи и концепции
  • Мониторинг на маркетингови кампании

Ние анализираме събраните данни и Ви предлагаме детайлни насоки и препоръки за Вашето бъдещо развитие и подобряване на пазарното Ви представяне.