imagesФондация Евро-партньори 2000  е частна, неправителствена организация работеща в секторите на продължаващото образование и това за възрастни, и социално приобщаване. От 2000 г. фондацията е осъществила успешно повече от 20 международни проекта подкрепени от програми на ЕС, USAID, Световната банка, CIDA, Фондация на отворената общност и Matra. Фондация Евро-партньори 2000 е част от няколко мрежи и е активен член на следните международни мрежи: EFVET, EWNE, REIN, и мрежата на Южно-Източните Европейски Неправителствени организации. Мисията на фондацията е да популяризира икономическите, политическите, културните и интелектуалните диалози между България и Европейския съюз, както и интегрирането на страната към Европейските и Северно-Атлантическите организации.