Виктория Петрова
Асистент Digital Communications
Здравейте, аз съм Виктория и съм студентка по Международен бизнес в ИУ Варна. В момента съм стажант на позиция Асистент Дигитален Маркетинг в "Център за Иновации и Развитие". Да си стажант в центъра е една чудесна възможност за всеки студент да покаже потенциала си и да получи ценни насоки. Стажът е съобразен с нашата учебна заетост и така може да полагаме основите на професионаланта си кариера без да страда образованието ни.
Айнъс Мехмедова
Асистент Digital Communications
Здравейте,
Казвам се Айнъс Мехмедова, студентка в ИУ-Варна специалност "Маркетинг".
Насочих се към позицията асистент "Дигитални комуникации ", защото дигиталните комуникации са бъдещето и чрез тях ние достигаме до широк кръг от потребители и успяваме да си взаимодействаме по директен,личен и емоционален начин. Център "Иновации и развитие " ми предостави изключителната възможност да работя с екип от професионалисти в тази сфера, от които ще получа много знания и съвети, ще придобия умения и опит, за да бъда добър конкурент на пазара на труда. За мен това е крачка напред в професионалното ми развитие.Направете и Вие своята крачка !​

Георги Цонев
Асистент Digital Communications
Здравейте, аз съм Георги Цонев и съм студент в ИУ-Варна, специалност „ Маркетинг” . Избрах позицията асистент „Дигитални комуникации” , защото чрез социалните мрежи, блогове и дигиталното пространство като цяло, пред нас се откриват съвсем нови, обширни възможности за комуникация с които да достигнем до бъдещи клиенти и потребители.
Център „Иновации и развитие” ми предоставя незаменима възможност да работя с професионален екип от които да се сдобия с познания, умения и опит, които да ми помогнат да бъда сериозен конкурент в бъдещото си развитие в сферата на бизнеса. За мен това е началото на изкачването по стълбата към успеха. Нека заедно се изкачим към успех.

Бранислав Белчев
Асистент Digital Communications
Здравейте, казвам се Бранислав Белчев и съм студент в Икономически университет-Варна със специалност Международен бизнес.
Щастлив съм, че съм стажант към Център "Иновации и Развитие" на позицията Асистент Дигитални комуникации. Програмата ми
дава възможност да участвам в организацията на различни видове събития, а също така да комуникирам с хора които са успели
в различни бизнес сфери. Графикът на програмата е направен, така че да може да се комбинират учебната програма на
университета със задачите от стажа. Център "Иновации и Развитие" при ИУ-Варна може да направи важната връзка между студент и
бизнес сферата.

Архив: стажанти 2015/2016